Speakeasy Body Butter Sugar Scrub

$19.50

Mahogany, tobacco, coconut.

Body butter AND sugar scrub IN ONE!